Meridian Player Transcend( Sais Workshop - Romulus Urakagi Ts'ai )

Dejte hodnocení této hře!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Audio a video přehrávač s největším možnostmi přizpůsobení místa.Pohodlné ovládání gesty. Rozšířená nastavení media složek, můžete je nastavit včetně podsložek, ale i bez nich, a to DO JAKÉKOLIV HLOUBKY.Nyní více jak jednu úroveň pod /sdcard. PlayQ umí více než playlist, zvládne videa, hudbu a dokonce jejich smíchání. Do PlayQ také můžete vložit adresář, autora, album apod.Další vlastnosti: – Tag editace (mp3, flac, ogg, mp4 audio…)- podpora SRT titulků – Hodnocení skladeb, které lze synchronizovat s PC v PRO verzi – Přehrávání hudebních videí jako hudby – Toolkit pro znovuoskenování SD karty, vyčištění mediální databáze – Procházení složek a procházení indexů – Upravitelné karty a další.Klíčové slovo: hudební přehrávač, video přehrávač, Meridian Player, PlayQ, Vlastní, Audiobook—The video and music player with most customizable space.Convenient gestures to control.Advanced media folder settings, you can set including and excluding folders — in ANY DEPTH. Not only one level under /sdcard now.PlayQ rather than playlists, can handle videos, musics, and their MIXTURE. Also, you can put a folder, an artist, an album or like that into a PlayQ.Other features:- ID3 editing- .srt subtitle support- Song rating, can synchronize with PC in Pro version- Play video as music, for your music videos- Toolkit to rescan SD card, clean media database- Folder browsing and index browsing- Customizable tabs…and more.Search keyword: Music Player, Video Player, Meridian Player, PlayQ, Customize, Audiobook

Stáhnout z Google Play »

Diskuze o aplikaci Meridian Player Transcend